Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne

Cena: 410 zł (czesne)

Dziś 6% taniej - 440 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 151 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest rozwinięcie wiedzy uczestnika zarówno w obszarze doradztwa inwestycyjnego, jak i umiejętności w zakresie strategii zarządzania kapitałem na rynku finansowym, profesjonalne przygotowanie doradców inwestycyjnych i finansowych.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu oraz poszerzeniu wiedzy i umiejętności między innymi z zakresu rynku finansowego, analizy finansowej przedsiębiorstwa, prawa rynku kapitałowego, gospodarczego oraz cywilnego, rachunkowości, inwestycji, funduszy i strategii, a także doradztwa inwestycyjnego.

Słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku kapitałowym oraz umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, pełnienia funkcji doradczych, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji oraz zaawansowane produkty finansowe.

Absolwenci studiów przygotowani są do podejmowania decyzji inwestycyjnych i określania ich skutków. Świadczą pomoc poprzez udzielanie informacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Potrafią zarządzać finansami prywatnymi, optymalizować koszty, wdrażać najbardziej skuteczne metody prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywać właściwej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Kierunek ten wpisuje się w proces kształcenia przygotowujący do zdania egzaminu na licencjonowanego doradcę inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Struktura programu nawiązuje do zakresu materiału wymaganego przez Komisję Nadzoru Finansowego.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób przygotowujących się do egzaminów prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także do osób, które planują karierę zawodową (bądź są zatrudnione) w:

- instytucjach finansowych (bankach, funduszach inwestycyjnych i powierniczych, domach maklerskich, zakładach ubezpieczeniowych) m.in. w charakterze maklera, doradcy inwestycyjnego, zarządzającego aktywami finansowymi,

- sektorze publicznym i przedsiębiorstwach.


Pobierz program kierunku