Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa

Cena: 380 zł (czesne)

Dziś 11% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 248 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, rachunkowości oraz prawa.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikowi kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości budżetowej, uregulowań prawnych sfery budżetowej, ewidencji księgowej w obszarze majątkowym oraz źródeł finansowania działalności.

Absolwent studiów na ww. kierunku:

- zna i rozumie sposoby wykonywania zadań publicznych oraz źródła finansowania działalności podmiotów sektora finansów publicznych,

- zna i rozumie metody planowania finansowego, zasady ewidencji, raportowania i kontroli sytuacji finansowej jednostek sektora finansów publicznych,

- posiada wiedzę dotyczącą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarki i finansów jednostek sektora publicznego,

- potrafi identyfikować, analizować i ewidencjonować zjawiska ekonomiczne w warunkach zmiennego otoczenia,

- rozwiązuje złożone problemy dotyczące gospodarki budżetowej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób planujących podjęcie pracy lub obecnie zatrudnionych w sektorze finansów publicznych, obecnych lub przyszłych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo-księgowych.


Pobierz program kierunku