Rachunkowość i finanse własnego biznesu


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
202 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Rachunkowość i finanse własnego biznesu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej oraz finansów, które niezbędne są do prowadzenia działalności gospodarczej w formie własnego biznesu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w obszarze oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia biznesowego, controllingu sprzedaży, analizy rentowności, zarządzania przepływami pieniężnymi, budżetowania i planowania finansowego, rozwiązywania problemów kadrowo-płacowych oraz prawnych biznesu.

Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej oraz finansów tak, aby potrafili oni podejmować trafne i efektywne decyzje biznesowe w trakcie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób, które planują rozpocząć (bądź już prowadzą) własną działalność gospodarczą w formie własnego biznesu oraz osób zainteresowanych nabyciem, rozszerzeniem i usystematyzowaniem wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej i finansów do zarządzania przedsiębiorstwem.