Rachunkowość i finanse własnego biznesu

Cena: 399 zł (czesne)

Dziś 6% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 202 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Rachunkowość i finanse własnego biznesu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej oraz finansów, które niezbędne są do prowadzenia działalności gospodarczej w formie własnego biznesu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczom wiedzy oraz praktycznych umiejętności w obszarze oceny opłacalności planowanego przedsięwzięcia biznesowego, controllingu sprzedaży, analizy rentowności, zarządzania przepływami pieniężnymi, budżetowania i planowania finansowego, rozwiązywania problemów kadrowo-płacowych oraz prawnych biznesu.

Studia przygotowują absolwentów do samodzielnego wykorzystywania narzędzi rachunkowości zarządczej oraz finansów tak, aby potrafili oni podejmować trafne i efektywne decyzje biznesowe w trakcie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób, które planują rozpocząć (bądź już prowadzą) własną działalność gospodarczą w formie własnego biznesu oraz osób zainteresowanych nabyciem, rozszerzeniem i usystematyzowaniem wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej i finansów do zarządzania przedsiębiorstwem.


Pobierz program kierunku