Finanse Menedżerskie

Cena: 410 zł (czesne)

Dziś 6% taniej - 440 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 214 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Finanse menedżerskie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczowi niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą wiedzy oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny. Studia na kierunku Finanse menedżerskie pozwalają słuchaczowi uzyskać specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje kierownicze umożliwiające podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach z zakresu działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu: prawa i ekonomii gospodarczej, analizy finansowej, rachunkowości menedżerskiej, marketingu w zarządzaniu, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, zarządzania zasobami ludzkimi, wyboru strategii podatkowych, a także sporządzania wycen dochodowych jednostek gospodarczych.

Absolwent tego kierunku posiada:

- wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu i finansów,

- umiejętności w zakresie wykorzystywania w praktyce krytycznej analizy, wnioskowania, interpretacji i oceny zjawisk występujących w otoczeniu oraz ich wpływu na funkcjonowanie zarządzanego podmiotu i wartość przedsiębiorstwa,

- umiejętność diagnozy, rozpoznawania ryzyka, przewidywanych zmian i rezultatów podejmowanych decyzji przez pryzmat finansów,

- kompetencje menedżerskie, umożliwiające unikanie i rozwiązywanie problemów, znalezienie optymalnych działań zaradczych i wspierających realizację strategii biznesowych.

Studia przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich na wszystkich poziomach zarządzania w podmiotach gospodarczych, finansowych oraz jednostkach administracji, na rynkach globalnych i wewnętrznych, a także do pracy eksperckiej i prowadzenia własnej działalności.


Adresaci:

Studia na kierunku Finanse menedżerskie adresowane są do:

- osób przygotowujących się do objęcia funkcji menedżerskiej, odpowiedzialnej za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,

- osób już zarządzających finansami przedsiębiorstwa (w tym m.in. prezesów i członków zarządu), które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z postulatem maksymalizacji wartości,

- menedżerów różnych szczebli podejmujących decyzje zarządcze, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności także o aspekty finansowe w celu głębszego rozumienia czynników przesądzających o efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa,

- osób prowadzących własne przedsiębiorstwa w różnych branżach i obszarach gospodarczych.

Pobierz program kierunku