Bankowość i doradztwo finansowe


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 380 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
246 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Bankowość i doradztwo finansowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bankowości oraz doradztwa finansowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności dotyczących systemu monetarnego i finansowego, audytu wewnętrznego, usług oraz produktów bankowych oraz ich dopasowania do potrzeb klientów (w tym klientów detalicznych, zamożnych, MSP, korporacyjnych), ryzyka (w tym m.in. ryzyka kredytowego, płynności, rynkowego oraz operacyjnego), complaince. Dodatkowo uczestnicy studiów uzyskają wiedzę i umiejętności z obszaru planowania i otoczenia prawno-ekonomicznego finansów osobistych, wspomagania zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Absolwenci studiów posiadają rzetelną, aktualną i użyteczną wiedzę na temat funkcjonowania nowoczesnych banków i innych instytucji finansowych oraz wiedzę pozwalającą na wykształcenie kompetencji niezbędnych w pracy (w szczególności do objęcia klienta indywidualnego kompleksowym, profesjonalnym i niezależnym doradztwem finansowym). Absolwent studiów potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę sytuacji ekonomicznej wskazanego gospodarstwa domowego oraz skonstruować na jej podstawie indywidualną strategię finansową zgodną z potrzebami i preferencjami klientów, obejmującą zarówno plan wydatków, oszczędności, jak i inwestycji.

Zdobyte w ramach kształcenia wiedza, umiejętności oraz kompetencje mogą być wykorzystane w pracy zawodowej na rynkach finansowych, w tym na stanowiskach kierowniczych i doradczych.


Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do osób pracujących w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą bądź też chcących podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego.