Instruktor Jazdy Konnej

Cena: 340 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 189 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Instruktor jazdy konnej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Studia mają na celu przekazanie słuchaczowi wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu instruktora jazdy konnej.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Celem pracy instruktora jazdy konnej jest nauczanie jeździectwa oraz popularyzowanie aktywności i rekreacji ruchowej klientów.

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji instruktora jazdy konnej. W trakcie kształcenia słuchacze zapoznają się z rolą marketingu, turystki oraz rekreacji w ww. zawodzie, a także metodyką i teorią rekreacji.

Uczestnicy kierunku przygotowani są do wykonywania zadań zawodowych instruktora jazdy konnej, w tym do:

- przygotowywania harmonogramu zajęć jazdy konnej;

- kontrolowania stanu psychofizycznego konia;

- sprawdzania stanu technicznego sprzętu jeździeckiego pod względem bezpieczeństwa jeźdźców i koni;

- udzielania instruktażu i pomocy klientom w zakresie postępowania z końmi, korzystania ze sprzętu jeździeckiego;

- udzielania instruktażu i nadzorowaniu przestrzegania zasad i przepisów jeździeckich oraz procedur bezpieczeństwa jeździeckiego;

- nadzorowania zajęć i weryfikowania umiejętności, oceniania postępów jeźdźca oraz w razie potrzeby udzielenia pomocy przedmedycznej;

- zalecania odpowiednich ćwiczeń w czasie zajęć;

- prowadzenia dokumentacji usług;

- organizowania stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż.

Absolwent studiów potrafi udzielać instrukcji z zakresu postępowania z końmi i korzystania ze sprzętu, ocenić stan psychofizyczny jeźdźca i konia oraz stan techniczny sprzętu, wyjaśnić i egzekwować przestrzeganie zasad obowiązujących podczas jazdy konnej, przepisów jeździeckich i procedur bezpieczeństwa; udzielać pomocy przy czynnościach związanych z obsługą koni m.in. siodłaniu i rozsiodływaniu, czynnościach pielęgnacyjnych oraz prowadzeniu dokumentacji usług; zalecać ćwiczenia i zadania dotyczące jazdy konno stosując odpowiednie metody dydaktyczne.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień instruktora jazdy konnej, chcących prowadzić samodzielne zajęcia.


| Pobierz program kierunku