Menedżer turystyki i sportu

Cena: 290 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 210 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Menedżer turystyki i sportu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów, którzy są w stanie zapewniać realizację celów turystyczno-sportowych, przy uwzględnieniu realiów rynkowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

- zarządzania sektorem sportowo-turystycznym, zarówno w tworzących się w Polsce profesjonalnych klubach w różnych dyscyplinach sportu, jak również działaniach w zakresie sportu masowego oraz usługach rekreacyjno-sportowych;

- kreowania strategii rozwoju turystyki i sportu;

- marketingu oraz rachunkowości w organizacjach turystyczno-sportowych;

- zarządzania klubem sportowym, kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach turystyczno-sportowych;

- założenia własnej działalności w zakresie usług turystycznych i sportowych;

- krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych w skali mikro i makro w sektorze turystyki i sportu;

- skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole.

Treści kształcenia obejmują między innymi: politykę regionalną i strategie rozwoju turystyki i sportu, turystykę w gospodarce narodowej, marketing usług turystycznych i sportowych, rachunkowość zarządczą w organizacjach turystycznych i sportowych, zarządzanie klubem sportowym, sportowy rynek pracy oraz społeczną odpowiedzialność w organizacjach turystycznych i sportowych.

Absolwenci studiów: są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć turystyczno-sportowych; sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej; rozumieją współzależność biznesu, problemów bezpieczeństwa oraz kształtowania zachowań kulturowych w sporcie.

Absolwenci ww. kierunku mogą podjąć pracę w organizacjach sportowych i przedsiębiorstwach przemysłu sportowego, są ponadto przygotowani do prowadzenia własnej firmy w zakresie usług turystycznych i sportowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób chcących nabyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu działań menedżera oraz kreatora turystyki i sportu w różnych podmiotach gospodarki turystycznej, organizacjach sportowych, jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych; osób planujących lub już prowadzących własną działalność w obszarze turystyczno-sportowym.

Pobierz program kierunku