Menedżer sportu i rekreacji

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 237 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Menedżer sportu i rekreacji


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności w kontekście zadań przypisanych menadżerowi sportu i rekreacji z zakresu m.in. zarządzania obiektami sportowymi, organizacji imprez sportowych oraz planowania działań marketingowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia koncentruje się na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w obszarze zadań menedżera sportu i rekreacji.

W trakcie trwania studiów słuchacze pozyskują kluczowe kompetencje menedżera sportu i rekreacji, niezbędną wiedzę na temat organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, pozyskiwania środków na ich przygotowanie i organizację oraz pozyskiwania sponsorów i środków publicznych.

Rozszerzona wiedza i nabyte umiejętności menedżerskie pozwolą doskonale odnaleźć się w rolach trenerów, instruktorów czy organizatorów imprez sportowych. Absolwenci ww. studiów nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania komercyjnymi instytucjami sportowymi, obiektami sportowymi, ośrodkami sportu i rekreacji; coachingu i menagementu klubów sportowych, sekcji sportowych w instytucjach pożytku publicznego; budowania wizerunku instytucji sportowych; kreowania i sprzedaży produktów sportowych; prowadzenia negocjacji w zakresie transferów i pozyskiwania zawodników; znajomości norm zwyczajowych i prawnych w dziedzinie zawierania i rozwiązywania umów z klubem i administratorami obiektów sportowych; organizacji imprez sportowych.

Absolwenci studiów na ww. kierunku: są sprawnymi menedżerami i animatorami przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych; sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej; uzyskują kwalifikacje/uprawnienia dające prawne podstawy do prowadzenia klubów i organizacji sportowych, klubów rekreacyjnych i trenerskich itp. Powyższe uprawnienia są wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do sportowców i osób, które pracują w klubach sportowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej zarządzających sportem, turystyką i rekreacją, w instytucjach komercyjnych mających związek ze sportem i propagowaniem poszczególnych dyscyplin sportowych, w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji, w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe, klubach fitness, jednostkach odnowy biologicznej. Studia kierowane są również do kadry zarządzającej publicznymi i prywatnymi obiektami sportowymi, między innymi klubami fitness, basenami, aquaparkami, stadionami, salami widowiskowo-sportowymi, a także do członków klubów, stowarzyszeń i związków sportowych oraz obecnych lub byłych sportowców.

Pobierz program kierunku