Podatki

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 193 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Podatki


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest dostarczenie pełnej wiedzy z zakresu podatków (tj. prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego), jej usystematyzowanie oraz przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prawa podatkowego oraz stosowania go w praktyce. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. prawa karnego skarbowego, rachunkowości, tworzenia przepisów prawnych oraz ich interpretacji.

Absolwenci uzyskają kompleksową wiedzę, która pozwoli im na przystąpienie do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Absolwent studiów:

- posiada wiedzę na temat prawa podatkowego, rachunkowości, prawa karnego skarbowego,

- zna i rozumie mechanizmy tworzenia i stosowania prawa podatkowego, 

- zna i rozumie mechanizmy funkcjonowania aparatu skarbowego,

- posiada umiejętności istotne dla prawidłowego stosowania prawa podatkowego wraz z uwzględnieniem zagadnień strony rachunkowej opodatkowania,

- posiada umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej oraz wiedzy z zakresu rachunkowości dotyczącej opodatkowania.


Adresaci:

Studia te adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem i zaktualizowaniem wiedzy z zakresu podatków, pracowników instytucji skarbowych, urzędów kontroli, właścicieli firm, prawników i ekonomistów, przyszłych oraz obecnych doradców podatkowych i dyrektorów ds. podatkowych.


Pobierz program kierunku