Zarządzanie finansami przedsiębiorstw


Cena:  500 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 530 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
181 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie uczestnikowi rzetelnej wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, wspierających podejmowanie decyzji finansowych. Studia te dają także możliwość doskonalenia, pogłębienia i usystematyzowania zdobytej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości finansowej oraz podatków w praktycznym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia te dają możliwość rozszerzenia i pogłębienia wiedzy słuchaczy w kontekście zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz rozwinięcia umiejętności rozwiązywania problemów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Program studiów obejmuje treści kształcenia z zakresu: tworzenia optymalnej struktury kapitału, controllingu, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, wyceny przedsiębiorstw, zarządzania bieżącego ze szczególnym uwypukleniem problemu płynności finansowej, jak i analizy ryzyka podejmowanych działań.

Absolwenci studiów wyposażeni są we wszechstronne kompetencje zarówno ogólne, jak i specjalistyczne dotyczące wykorzystywanych w praktyce i postulowanych przez teorię narzędzi, instrumentów, metod oraz sposobów postępowania w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób pragnących poszerzyć posiadaną wiedzę na temat zarządzania finansami przedsiębiorstw zarówno prywatnych, jak i państwowych; przyszłej oraz obecnej kadry kierowniczej pionów niefinansowych (kierowników, dyrektorów, zarządów), właścicieli firm, członków rad nadzorczych oraz kierowników projektów.