Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe

Cena: 420 zł (czesne)

Dziś 8% taniej - 460 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 212 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zdobycie zakresu wiedzy w obszarze profesjonalnego szacowania wartości przedsiębiorstw, sporządzania wycen, oceniania dokumentacji powstałej w zakresie sporządzonych wycen, a także umożliwienie skonkretyzowania przyszłych wyników finansowych firm.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego; obejmuje on zagadnienia dotyczące: wiedzy specjalistycznej związanej z wyceną przedsiębiorstw i modelowaniem finansowym, standardów oraz metod wyceny przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw w zależności od potrzeb (w tym wycena przedsiębiorstwa dla sprawozdawczości finansowej, postępowania sądowego, restrukturyzacji, upadłości, fuzji, przejęć).

Zawartość merytoryczna kierunku uwzględnia zasób wiedzy niezbędnej dla osób, które planują podjęcie pracy w obszarze analityki finansowej, również dla osób zainteresowanych realizowaniem swojej ścieżki zawodowej w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Kierunek zawiera szeroki zasób informacji na temat rynkowych metod wyceny, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz standardów sprawozdawczości finansowej.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania funkcji rzeczoznawców majątkowych, jak i analityków oraz konsultantów finansowych; osób, które na co dzień podejmują decyzje inwestycyjne czy też kredytowe; menadżerów, a także inne osoby zainteresowane pozyskaniem wiedzy w zakresie wyceny przedsiębiorstw.

Pobierz program kierunku