Organizacja i zarządzanie sportem

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 207 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Organizacja i zarządzanie sportem


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do efektywnego zarządzania organizacją sportową (klubem sportowymi, klubem fitness, obiektem rekreacyjno-sportowym itp.) oraz praktycznych umiejętności pomocnych przy organizowaniu imprez sportowych o charakterze komercyjnym jak i niekomercyjnym.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczowi kompleksowej wiedzy potrzebnej do zarządzania organizacjami sportowymi (klubami sportowymi, klubami fitness, obiektami sportowym itp.), budowania wizerunku instytucji sportowych, organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez sportowych, jak również prowadzenia negocjacji. Studia umożliwiają uczestnikowi pogłębienie swoich umiejętności w obszarach realizacji wyznaczonych celów w powiązaniu z interpretacją danych realiów rynkowych.

Absolwenci studiów posiadają rzetelne przygotowanie z zakresu zastosowania metod i technik zarządzania, organizacji, a także przeprowadzania umiejętnej analizy kondycji jednostek rekreacyjno-sportowych; są w stanie efektywnie zarządzać klubami i innymi organizacjami sportowymi; sprawdzają się doskonale zarówno w sektorze prywatnym jak i w administracji publicznej; uzyskują kwalifikacje/uprawnienia dające prawne podstawy do prowadzenia klubów, ośrodków sportowych, ośrodków sportu i rekreacji, klubów rekreacyjnych itp. Powyższe uprawnienia są wymagane w większości organizowanych konkursów na stanowiska kierownicze związane z kulturą fizyczną.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zarządzających organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego, które chcą zwiększyć swą wiedzę z zakresu zarządzania, także do tych, którzy zamierzają pracować w klubach i innych organizacjach sportowych w przyszłości; osób zarządzających obiektami sportowymi i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych; nauczycieli wychowania fizycznego; sportowców kończących swą karierę i byłych sportowców, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako zarządzający organizacjami sportowymi.

Pobierz program kierunku