Finanse korporacyjne


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 5% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
209 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Finanse korporacyjne


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie.Czas trwania studiów:
2 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Finanse korporacyjne dostarczają specjalistyczną wiedzę i kształtują umiejętności z zakresu finansów korporacyjnych; łączą kanon kształcenia z dziedziny ekonomii i finansów z narzędziami, jakie są niezbędne w pracy we współczesnych korporacjach.

Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące: sprawozdawczości finansowej, raportowania, podatkowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, systemów informatycznych oraz metod i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji finansowych. Wiedza z obszaru finansów uzupełniona zostanie o informacje dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, strategii zarządzania oraz negocjacji biznesowych.

Absolwent studiów potrafi dokonać analizy i oceny zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Przygotowany jest do profesjonalnego zarządzania finansami organizacji.


Adresaci:

Studia te skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką finansów korporacyjnych; osób pracujących bądź planujących podjąć zatrudnienie na stanowisku: doradca finansowy, główny księgowy, księgowy, kontroler finansowy, analityk finansowy/ biznesowy, pracownik controllingu, działu finansowego.