Formy gimnastyczno – taneczne i fitness

Cena: 310 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 3

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 181 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Formy gimnastyczno-taneczne i fitness


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem kierunku Formy gimnastyczno-taneczne i fitness jest zwiększenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie różnorodnych form tanecznych, gimnastycznych oraz fitness. 


Czas trwania: 3 semestry (w tym 90 godzin praktyk)


Opis kierunku: 

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Promują zdrowy styl życia oraz sprawność fizyczną połączoną z pasją. Ukończenie ich upoważnia do prowadzenia zajęć z wszelkich form tanecznych oraz przedmiotu taniec. Dają ponadto możliwość awansu zawodowego oraz podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Program studiów skupiony jest na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego oraz restytucji powysiłkowej, anatomii funkcjonalnej, choreoterapii, aranżacji ruchu, teorii tańca, rozwoju motorycznego i biologicznego człowieka, terapii tańcem i muzyką, jogi, fitnessu oraz odżywiania i suplementacji w sporcie. Słuchacz w trakcie kształcenia poznaje style tańca towarzyskiego, ludowego, współczesnego oraz gimnastyki. Nabywa ponadto wiedzę i umiejętności dotyczące organizacji imprez sportowych, sędziowania imprez tanecznych oraz niezbędnych elementów udzielania pierwszej pomocy. 

Ukończenie studiów na ww. kierunku daje kwalifikacje do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575 z późn. zm.). Treści kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450 z późn. zm.).


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do osób zatrudnionych jako instruktorzy rekreacji ruchowej oraz fitnessu, zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz umiejętności w zakresie różnorodnych form tanecznych, gimnastycznych oraz fitness. 

Pobierz program kierunku