Kontroler finansowy

Cena: 380 zł (czesne)

Dziś 11% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 163 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Kontroler finansowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu kontrolera finansowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe Kontroler finansowy umożliwiają uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod oraz narzędzi planowania i prowadzenia kontroli, a także pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

Kształcenie na kierunku skoncentrowane jest przede wszystkim na zagadnieniach z zakresów finansów, controllingu oraz rachunkowości.


Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu:

- kontrolę polityki rachunkowej i finansowej organizacji,

- poprawę efektywności kosztowej i przychodowej firmy poprzez umiejętne kształtowanie i koordynowanie procesu planowania oraz kontroli,

- weryfikację informacji zawartych w dokumentacji finansowej pod kątem zgodności z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi firmy,

- analizę sprawozdań finansowych, kontrolę wydatków i ich zgodność z założonym budżetem na dany okres, 

- planowanie polityki kredytowej organizacji, 

- dostarczenie informacji dla zarządu oraz działów operacyjnych w celach decyzyjnych na poziomie strategicznym oraz operacyjnym.


Adresaci: 

Studia te adresowane są do obecnych i przyszłych pracowników działów kontrolingu, specjalistów do spraw planowania, menedżerów/kierowników, którzy w pracy wykorzystują narzędzia rachunkowości zarządczej; osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych lub zewnętrznych w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym z ukierunkowaniem na obszar finansów.


Pobierz program kierunku