Ekonomia sportu

Cena: 350 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 159 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Ekonomia sportu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)

Cel:

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności z obszaru ekonomicznej strony działalności sportowej oraz przygotowanie słuchaczy do samodzielnego funkcjonowania na rynku sportu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ekonomia sportu obejmuje treści kształcenia dotyczące współczesnego rynku sportu, ekonomicznych aspektów funkcjonujących na nich podmiotów i managementu sportowego.

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu ekonomicznego, a także menedżerskiego funkcjonowania sportu w tym m.in. jego struktury i znaczenia ekonomiczno-społecznego, ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku sportu oraz źródeł ich finansowania. Dodatkowo słuchacz w trakcie trwania studiów uzyskuje wiedzę i umiejętności do zarządzania sektorem sportowym w obszarze marketingu i sponsoringu, sprzedaży produktów oraz merchandisingu.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w tym w szczególności do:

- pracowników polskich klubów i spółek sportowych zatrudnionych m.in. w działach odpowiadających za pozyskiwanie oraz obsługę sponsorów, sprzedaż powierzchni reklamowych, organizację eventów i dnia meczu, sprzedaż produktów, merchandising, komunikację i PR oraz obsługę klientów;

- osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w polskich związkach sportowych, a także w podmiotach będących organizatorami rozgrywek;

- pracowników przedsiębiorstw zaangażowanych w sponsoringu sportu oraz podmiotów rynkowych, które planują podjąć decyzję o sponsorowaniu klubów i spółek sportowych;

- absolwentów uczelni ekonomicznych i akademii wychowania fizycznego;

- wszystkich zainteresowanych ekonomicznymi i menedżerskimi aspektami funkcjonowania sportu krajowego i międzynarodowego;

- osób, dla których sport jest pasją i sposobem na życie.