Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Cena: 380 zł (czesne)

Dziś 11% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 174 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności koniecznych do samodzielnego opracowania i wdrożenia systemu zarządzania wierzytelnościami ściśle odpowiadającego potrzebom reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów ma na celu wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktyczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu windykacji należności. Powstał on dzięki przeprowadzeniu wielu analiz podstawowych problemów, jakie pojawiają się w działalności windykacyjnej. Dzięki niemu uczestnicy studiów nabywają potrzebną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne prowadzenie oraz zarządzanie wierzytelnościami od chwili ich powstania, aż do momentu ich spłaty bądź wpisania ich w straty oraz na późniejszym etapie.

Treści kształcenia obejmują tematykę związaną z zarządzaniem wierzytelnościami w przedsiębiorstwie, rynkiem windykacyjnym, prawnymi aspektami windykacji oraz działaniami poprzedzającymi ten proces.

Absolwent studiów posiada kompleksową wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień windykacji: poczynając od procesu zarządzania wierzytelnościami, aż po działania egzekucyjne.


Adresaci: 

Studia adresowane są do osób zajmujących się nadzorowaniem procesów zarządzania wierzytelnościami; pracowników banków, działów sprzedaży, działów handlowych i oddziałów windykacyjnych; kadry kierowniczej zarządzającej windykacją w firmach; adwokatów i aplikantów adwokackich, radców prawnych i aplikantów radcowskich, doradców prawnych oraz doradców restrukturyzacyjnych; osób mających zamiar związać swoją przyszłość zawodową z podobną działalnością.

Pobierz program kierunku