Księgowość i płace w przedsiębiorstwie


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
240 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Księgowość i płace w przedsiębiorstwie



Rodzaj studiów:
studia podyplomowe



Forma studiów:
 e-learning (online)



Cel:

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu prawa podatkowego, księgowości, a także ubezpieczeń społecznych; poznanie szerokiego zasobu wiadomości w obszarze metod i technik organizacji systemu płac w przedsiębiorstwie. Ponadto kierunek umożliwia wykształcenie umiejętności w taki sposób, aby absolwent był wyposażony w pełni profesjonalną oraz kompleksową wiedzę w kontekście realizacji zadań należących do pracowników działów księgowych i kadrowych.



Czas trwania:
2 semestry



Opis kierunku:

Program kształcenia powstał w oparciu o aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze księgowości oraz systemów płac w przedsiębiorstwach. Zakres merytoryczny studiów uwzględnia zagadnienia dotyczące: prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej, naliczania wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umów o pracę, obsługi pracowników w zakresie bieżących spraw płacowych, zasad prowadzenia księgowości oraz prawa podatkowego. W trakcie studiów słuchacz pozna mechanizmy, zasady i techniki prowadzenia księgowości oraz płac w przedsiębiorstwie, a także dokumentacji z nimi związanej.

Absolwent studiów zna zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowych w przedsiębiorstwie. Posiada wiedzę na temat rozliczeń z pracownikami oraz ich ujęcia w prawie bilansowym i podatkowym, a także umiejętności prowadzenia prawidłowych rozliczeń publiczno-prawnych. Potrafi wykorzystać wiadomości zdobyte w trakcie trwania studiów do rozwiązywania problemów występujących w praktyce.



Adresaci:

Studia skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania funkcji pracownika biura rachunkowego, działów księgowo-płacowych przedsiębiorstw, analityków finansowych, a także wszystkich osób, których ścieżka zawodowa przewiduje wykonywanie zadań w zakresie księgowości i płac w przedsiębiorstwach.