Kadry i płace

Cena: 360 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 420 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 678 opinii
9.5
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Kadry i płace


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach budżetowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej; przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skoncentrowany jest na zdobyciu oraz poszerzeniu wiedzy i umiejętności przydatnych zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym z zakresu polityki kadrowej, prawa pracy, przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej oraz ZUS.

Program kierunku pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Studia te dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr. Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,

- osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac chcących uzupełnić i usystematyzować wiedzę, umiejętności i kompetencje w tej dziedzinie,

- osób chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe we własnej działalności gospodarczej,

- osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

Pobierz program kierunku