Kadry i płace (program uwzględnia Polski Ład)

Cena: 410 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 678 opinii
9.5
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Kadry i płace (program uwzględnia Polski Ład)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie rzetelnej i kompleksowej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi, niezbędnej do pracy w jednostkach budżetowych, kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej; przygotowanie specjalistów w zakresie administrowania i organizacji kadr.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe na kierunku Kadry i płace rozwijają umiejętność samodzielnej, poprawnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Program kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych. Został on ponadto zaktualizowany o treści dotyczące „Polskiego Ładu”.

Studia te dają przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. wynagrodzeń oraz specjalisty ds. kadr; umożliwiają pełnienie funkcji koordynującej w tym obszarze. Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako osoby zajmujące się sprawami kadrowymi i płacami w firmach, urzędach, prywatnych przedsiębiorstwach, biurach rachunkowych czy instytucjach oświaty.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac,

- osób aktywnych zawodowo, specjalizujących się w zagadnieniach kadr i płac chcących uzupełnić i usystematyzować wiedzę, umiejętności i kompetencje w tej dziedzinie,

- osób chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo-płacowe we własnej działalności gospodarczej,

- osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru kadr i płac.

Pobierz program kierunku