Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie

Cena: 540 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 208 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Kompetencje psychologiczne i negocjacje w firmie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapewnienie słuchaczom silnego wzmocnienia rozwoju kompetencji społeczno-psychologicznych, uniwersalnych i transferowalnych, ważnych zarówno w pracy zawodowej jak i we wszystkich sferach życia człowieka.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwiają:

– rozwój umiejętności interpersonalnych takich jak komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole i kreowania wizerunku, empatia, asertywność, autoprezentacja;

– diagnozowanie przyczyn konfliktów, wykorzystywania pozytywnych aspektów sytuacji konfliktowych oraz stosowania strategii rozwiązywania ich;

– opanowanie umiejętności skutecznego funkcjonowania w warunkach stresu;

– poznanie założeń coachingu, obszarów jego stosowania w firmie, sposobów wdrażania oraz kluczowych interwencji;

– naukę świadomego kierowania rozwojem swoim oraz firmy;

– poznanie problematyki efektywnego kierowania zespołem;

– rozwój potencjału psychologicznego oraz motywacji do rozwoju osobistego;

– poznanie skutecznych technik, metod i strategii negocjacyjnych oraz zastosowanie poznanych technik myślenia kreatywnego do rozwiązywania złożonych problemów negocjacyjnych;

– rozwój kompetencji w zakresie podejmowania decyzji, wywierania wpływu, skutecznej perswazji oraz prowadzenia sporów;

– rozwój umiejętności zarządzania sobą i swoim czasem;

– zapoznanie się z wielowątkową problematyką etyki biznesu;

– opanowanie kompendium wiedzy i umiejętności z zakresu: psychologii reklamy, kultury organizacyjnej, rozwiązywania konfliktów, rekrutacji pracowników.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

– kierowników na dowolnym szczeblu zarządzania,

– pracowników współpracujących bezpośrednio z klientem,

– liderów lub menedżerów różnorodnych grup i zespołów zadaniowych, projektowych,

– osób odpowiedzialnych za negocjowanie korzystnych warunków współpracy z innymi instytucjami,

– osób planujących podjąć pracę w charakterze negocjatora,

– wszystkich osób pragnących wydatnie rozwinąć samoświadomość oraz wzmocnić potencjał kompetencji psychologicznych i społecznych.

Pobierz program kierunku