Prawo inwestycyjno - budowlane


Cena:  350 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
189 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Prawo inwestycyjno - budowlane


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z przepisami prawnymi obowiązującymi w zakresie inwestycji budowlanych przy uwzględnieniu perspektywy finansowej i ekonomicznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Kierunek ma za zadanie zapoznać uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz aspektami praktycznymi dotyczącymi prawa budowlanego i planowania przestrzennego.

Słuchacze otrzymują niezbędny zasób wiedzy prawniczej służącej sprawnemu i prawidłowemu przeprowadzaniu inwestycji budowlanych, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi przede wszystkim w zakresie organizowania procesu inwestycyjno-budowlanego oraz obsługi administracyjno-biurowej; nabywają umiejętność kompleksowego podejścia do podejmowania robót budowlanych.

Program studiów obejmuje ponadto reguły prawne, które mogą okazać się przydatne dla osób prowadzących inwestycje budowlane w tym m.in. prawo ochrony środowiska, zamówienia publiczne, ochronę zabytków.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które w swojej pracy zawodowej mają do czynienia z prawem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym: pracowników firm budowlanych i deweloperskich, pracowników organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego, pracowników wydziałów urzędów miast i starostw, które zajmuję się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, pracowników urzędów publicznych odpowiedzialni za procedury administracyjne i udzielanie zamówień publicznych związane z inwestycjami budowlanymi, pracowników organizacji społecznych, których statutowym celem jest zapewnienie ładu przestrzennego, działaczy ruchów miejskich; absolwentów studiów prawniczych pragnący zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych, absolwentów kierunków technicznych (w tym budowlanych) pragnący zdobyć wiedzę prawniczą niezbędną przy prowadzeniu inwestycji budowlanych.