Prawo zamówień publicznych

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 186 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo zamówień publicznych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest kompleksowe zaprezentowanie procedury zamówień publicznych w oparciu o szeroki kontekst prawny, gospodarczy i etyczny; zapoznanie słuchaczy ze skomplikowanymi, zmieniającymi się, regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych w Polsce z uwzględnieniem regulacji prawnych UE w tym zakresie.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Istotą studiów jest problematyka zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w szerokim kontekście prawnym (zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i prawa Unii Europejskiej), ekonomicznym, a także socjologicznym.

Program nauczania łączy w sobie problematykę zamówień publicznych z wiedzą komplementarną z zakresu innych dziedzin prawa, nadzoru nad realizacją zamówień, elektronizacją zamówień publicznych oraz audyt w zamówieniach publicznych; obejmuje problematykę prawną dotyczącą funkcjonowania systemu zamówień publicznych, wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procedur zamówień publicznych, zagadnienia dotyczące systemu kontroli zamówień publicznych; ukazuje ponadto wybrane aspekty ekonomiczne (np. kosztorysowanie, szacowanie kosztów cyklu życia produktu, zarządzanie ryzykiem).

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie kwalifikacji Specjalisty ds. zamówień publicznych – kod zawodu 242225 w „Kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 sierpnia 2014 r.


Adresaci:

Studia adresowane są m.in. do pracowników i kierowników komórek, biur zamówień publicznych, osób merytorycznie odpowiedzialnych za opis przedmiotu zamówienia i określenie oceny warunków udziału w postępowaniu; pracowników zamawiających odpowiadających za przygotowanie umowy i przeprowadzenie postępowania;  wykonawców, którzy odpowiadają za przygotowanie oferty oraz tych zainteresowanych korzystaniem ze środków publicznych;  ekonomistów zainteresowanych dziedziną przeprowadzenia prawidłowego postępowania w sprawie udzielania zamówień; osób zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.

Pobierz program kierunku