Marketing w sporcie

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 201 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Marketing w sporcie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w organizacjach sportowych, które prowadzą działalność na dwóch rynkach, czyli skierowaną do odbiorców swych usług (widzów imprez sportowych) oraz do przedsiębiorstw i osób, chcących zainwestować w sport, jak też do sponsorów sportu.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności dotyczących między innymi ekonomii sportu, zarządzania w sporcie, kształtowania wizerunku marki organizacji sportowej, rynku sportu i mediów, prawnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji sportowych, sponsoringu oraz technologii informacyjnych w sporcie. 

Specjalizacja ukierunkowana jest na zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności związanych nie tylko z profesjonalnym prowadzeniem działań marketingowych, ale również z zaznajomieniem ze strukturą rynku sportowego oraz umiejętnością organizacji imprez sportowych. 

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

- nowoczesnych technik zarządzania organizacją sportową;

- zastosowania koncepcji marketingu sportowego, zasad organizacji imprez sportowych;

- promocji sportu;

- zasad współpracy z mediami, sponsoringu sportowego, zarządzania wizerunkiem organizacji sportowej;

- pozyskiwania sponsorów oraz współpracy ze sponsorami;

- tworzenia nowoczesnej kadry menedżerskiej w różnego typu jednostkach sportowych;

- pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na rozwój kultury fizycznej z funduszy unijnych.


Adresaci: 

Studia adresowane są do specjalistów zajmujących się marketingiem innowacyjnym, organizacją imprez sportowych, zarządzaniem i współpracą z organizacjami sportowymi, komunikacją niestandardową oraz sportem; pracowników organizacji sportowych, klubów i związków sportowych, przedsiębiorstw prowadzących marketing przez sport; osób chcących uzupełnić swoją wiedzę z marketingu sportu.

Pobierz program kierunku