Pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 152 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Pomoc psychologiczno–pedagogiczna uczniom


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przygotowanie do wspierania rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielania różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej w obszarze oświaty i edukacji.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na kierunku Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom zostały zaprojektowane i realizowane z myślą o osobach, które chciałby poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

W czasie studiów słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia problemów pojawiających się w różnych środowiskach wychowawczych i na poszczególnych szczeblach edukacji oraz planowania i prowadzenia oddziaływań profilaktycznych, korekcyjnych i terapeutycznych.

W toku studiów słuchacze zdobędą pogłębione umiejętności m.in. w zakresie: organizowania i prowadzenia działań pomocowych wobec wspomaganych uczniów oraz wspierających rodziców i nauczycieli; diagnozowania i identyfikowania środowiska życia, potrzeb społecznych, trudności wychowawczych i edukacyjnych osób korzystających ze wsparcia; metodyki pracy ze wspomaganymi, a także konstruowania warsztatu pracy doradcy.

Absolwenci mogą wykorzystywać zdobyte kompetencje w dotychczas pełnionych rolach zawodowych lub podejmować zatrudnienie w instytucjach edukacyjnych, zgodnie ze wcześniej uzyskanymi kwalifikacjami. Studia, m.in., przygotowują do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach.


Adresaci:

Studia zaadresowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów i psychologów oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą; osób zatrudnionych w placówkach wspierających pracę przedszkola i szkoły, domach dziecka, placówkach adopcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, poradniach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych; osób, które są zainteresowane udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży.

Pobierz program kierunku