Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 183 opinii
8.8
< powrót do oferty Kierunek studiów: Mediacje rodzinne i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: Celem studiów jest kształcenie w zakresie mediacji rodzinnych oraz pomocy psychologicznej w pracy z rodzinami, przydatne zarówno w poszukiwaniu: konstruktywnych rozwiązań konfliktów pomiędzy rodzicami, pomocy w wypracowaniu porozumienia mającego na celu ochronę więzi rodzinnych w drodze mediacji sądowych i pozasądowych, jak i udzielania pomocy rodzicom w odniesieniu do zachowań problemowych dzieci.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program zajęć umożliwia uzyskanie wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych w Polsce, zapewnia także kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji, mediacji i facylitacji.


Studia dają mają możliwość zdobycia zarówno aktualnej wiedzy, jak i rozwoju praktycznych umiejętności dotyczących rozwiązywania wybranych trudności występujących w rodzinie w tym m.in. trudności dotyczących konfliktów rozwodowych i porozwodowych, opieki nad dziećmi, podziału zadań rodzicielskich, zmian wzorców funkcjonowania rodzinnego, uzależnienia, zaburzeń rozwojowych i zaburzeń odżywiania dzieci i młodzieży, niepełnosprawności.


Adresaci:

Studia są adresowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz doskonaleniem swoich umiejętności z zakresu mediacji rodzinnych i podstaw pomocy psychologicznej psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku,  notariuszy, kuratorów, socjologów, terapeutów, pracowników placówek oświatowych: szkół, przedszkoli, pracowników ośrodków pomocy rodzinie i pomocy społecznej MOPS, GOPS, PCPR.

Pobierz program kierunku