Analityk finansowy ryzyka kredytowego

Cena: 420 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 173 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Analityk finansowy ryzyka kredytowego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu identyfikacji, pomiaru oraz sterowania ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem wielopłaszczyznowych narzędzi i rozwiązań.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zaawansowanej metodologii oraz nowoczesnych narzędzi analitycznych stosowanych w procesach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, metodyki weryfikowania i pozyskiwania informacji o badanej instytucji gospodarczej oraz ustalania grupy klientów powiązanych pod względem kapitałowym i organizacyjnym ponoszących wspólne ryzyko w operacjach finansowych. Uczestnicy studiów uzyskają ponadto umiejętności oraz kompetencje z zakresu monitorowania ryzyka w okresie kredytowania, rekomendacji i ustalania warunków finansowania transakcji oraz rekomendacji i podejmowania decyzji kredytowych.

Absolwent kierunku potrafi:

- oszacować ryzyko kredytowe instytucji finansowej udzielającej kredytu/gwarancji,

- skompletować i dokonać weryfikacji merytorycznej dokumentów prawnych i finansowych załączanych do wniosku kredytowego,

- sprawdzić wiarygodność wnioskodawcy w zewnętrznych i wewnętrznych bazach danych,

- ocenić sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy oraz określić jego zdolności płatnicze do regulowania zobowiązań,

- przeprowadzić analizę ryzyka związanego z finansowaną transakcją, jak również ocenić jakość zabezpieczeń, adekwatność do skali ponoszonego ryzyka,

- ustalić grupę klientów powiązanych pod względem kapitałowym i organizacyjnym ponoszących wspólne ryzyko w operacjach finansowych,

- dokonać rekomendacji i ustalić warunki finansowania transakcji (tj. udzielania kredytu, gwarancji itp.),

- dokonać rekomendacji i podjąć decyzje kredytowe,

- monitorować ryzyko w okresie kredytowania.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać kompleksową wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w działach analiz kredytowych banków, firm leasingowych, a także innych instytucjach udzielających kredytów i pożyczek, wśród których znajdują się spółdzielcze kasy kredytowe, a także korporacje udzielające kredytu kupieckiego.

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.