Finanse i Rachunkowość budżetowa

Cena: 370 zł (czesne)

Dziś 13% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 720 opinii
9.6
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość budżetowa


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu: finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych; wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych, decyzjami finansowymi, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Głównym zadaniem studiów jest zapoznanie słuchaczy lub pogłębienie ich wiedzy oraz kompetencji z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej niezbędnych do rozwoju zawodowego w ramach jednostek budżetowych. Pozwolą one na:

- nabycie i rozszerzenie wiedzy z finansów i rachunkowości, jak również sprawozdawczości sektora zaliczanego do finansów publicznych,

- nabycie umiejętności badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu.

Program studiów obejmuje treści kształcenia z zakresu: finansów publicznych, elementów prawa, rachunkowości budżetowej, administracji publicznej, podatków, sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu.

Ukończenie ww. kierunku pozwoli słuchaczowi na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt. 5 lit. a Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Absolwent Studiów może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych. Warunkiem dodatkowym jest posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości.


Adresaci:

Studia te adresowane są do osób pracujących lub zainteresowanych podjęciem pracy w działach finansowo-księgowych sektora finansów publicznych; osób pracujących lub przygotowujących się do pracy na stanowisku audytora wewnętrznego; osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.