Rachunkowość (dla nieksięgowych)

Cena: 349 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 410 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 186 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Rachunkowość (dla nieksięgowych)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku księgowego, w działach księgowych oraz rozliczeniowych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów skoncentrowany jest na aspektach współczesnej rachunkowości, interpretacji informacji ekonomicznych, rozliczaniu kosztów oraz systemach ich rachunku. Treści kształcenia obejmują ponadto zagadnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej, podatków, ewidencji księgowej, regulacji i organizacji rachunkowości oraz składek i rozliczeń publicznoprawnych w prowadzeniu działalności. Kierunek ten umożliwi słuchaczowi nabycie umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, dokonywania na ich podstawie oceny sytuacji finansowej i majątkowej jednostki, a także dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych.

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy księgowego. Przygotowany jest do pracy w działach księgowych i rozliczeniowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób początkujących (w tym absolwentów studiów nieekonomicznych), które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości (w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej);

- osób, które ukończyły studia ekonomiczne, chcących pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych,

- osób chcących się przekwalifikować, zmienić pracę, a także tych powracających na rynek pracy,

- osób zatrudnionych na stanowiskach nieksięgowych, współpracujących z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi,

- osób, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych,

- właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami poszukujących wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji księgowych.

Pobierz program kierunku