Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność)


Cena:  400 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
213 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Narzędzia analityka finansowego (wycena, analiza finansowa, opłacalność)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie analizy sprawozdań finansowych, wyceny przedsiębiorstw i nieruchomości oraz oceny projektów inwestycyjnych. Uczestnicy kierunku poznają narzędzia niezbędne w pracy analityka finansowego, pozwalające na dokonywanie oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych oraz przygotowywanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstw.

Absolwenci studiów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiające im wykonywanie zadań zawodowych przypisanych analitykowi finansowemu, w tym:

- uczestniczenie w tworzeniu strategii finansowych krótko i długoterminowych oraz w przygotowaniu budżetu i kontroli jego realizacji,

- wspomaganie procesu podejmowania decyzji związanych z kapitałem,

- sporządzanie raportów i analiz finansowych, opracowywanie hipotez i wariantów rozwiązań, przedstawienie ich oceny i proponowanie rozwiązań końcowych,

- współpracę z instytucjami finansowymi, np. z bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami finansowymi.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które chcą podjąć pracę na stanowisku analityka finansowego lub wykwalifikowanego pracownika służb finansowych podmiotów gospodarczych; przedsiębiorców i menedżerów, osób pracujących samodzielnie, kierowników i członków niższej i średniej kadry kierowniczej zarządzających zespołami; pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych i departamentów inwestycyjnych banków.