Krajowe Standardy Rachunkowości

Cena: 400 zł (czesne)

Dziś 6% taniej - 430 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 153 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Krajowe Standardy Rachunkowości


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych oraz prawidłowego ujmowania operacji gospodarczych.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia na ww. kierunku skupione są na przekazaniu uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych z wykorzystaniem polskich regulacji. Uczestnicy kierunku poznają zasady obowiązujące w prowadzeniu rachunkowości, reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych oraz różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości i KSR.

Program studiów obejmuje treści kształcenia z zakresu poszczególnych standardów w zestawieniu z rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki gospodarczej. Przedstawione i omówione zostaną wybrane stanowiska i projekty KSR.


Adresaci:

Studia skierowane są do audytorów, którzy chcieliby rozwinąć dotychczas zdobytą wiedzę o zastosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości; księgowych zatrudnionych w działach finansowo-księgowych; audytorów chcących poszerzyć swoją wiedzę o zastosowanie Krajowych Standardów Rachunkowości; dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz doradców podatkowych.