Finanse i Rachunkowość przedsiębiorstw

Cena: 349 zł (czesne)

Dziś 14% taniej - 410 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 168 opinii
8.8
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności wykorzystywania narzędzi w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz instrumentów finansowych w zarządzaniu jednostką gospodarczą; przygotowanie do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w księgowości.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia został opracowany na podstawie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Studia przygotowują słuchacza do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz umożliwiają zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawa, podatków, sprawozdawczości i analizy finansowej, controllingu, rachunkowości finansowej oraz wielu innych zagadnień.

Zakres merytoryczny studiów uwzględnia zapoznanie uczestnika z problematyką w obszarach: sporządzania deklaracji podatkowych i sprawozdań do ZUS oraz GUS, przygotowywania raportów miesięcznych, przygotowania miesięcznych i rocznych bilansów oraz rachunku wyników, nadzoru nad prawidłowością rozliczeń podatkowych oraz nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad działem księgowości.

Ukończenie studiów na kierunku Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw uprawnia do zajmowania stanowisk: dyrektora ekonomicznego, głównego księgowego i księgowego; umożliwia także usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w charakterze głównego księgowego, dyrektora ekonomicznego oraz księgowego,

- menedżerów, analityków finansowych jednostek gospodarczych, informatyków,

- kontrolerów i biegłych audytorów,

- pracowników sektorów finansów publicznych,

- pracowników działów księgowości, działów rozliczania płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji,

- osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego,

- pozostałych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

Pobierz program kierunku