Finanse i Rachunkowość (dla niefinansistów)

Cena: 340 zł (czesne)

Dziś 10% taniej - 380 PLN

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 217 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Finanse i rachunkowość (dla niefinansistów)


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu zasad rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie, które ułatwiają interpretację wyników oraz umożliwiają tworzenie planów finansowych w poszczególnych działach.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku skupiony jest na podniesieniu kompetencji i wykształceniu przez absolwenta umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w różnych obszarach finansów i rachunkowości, a także w komórkach, które z ww. obszarami współpracują.

Kierunek ten umożliwia zdobycie i pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw i systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami rynku finansowego oraz regulacji prawnych/nadzorczych.

Program studiów obejmuje treści kształcenia dotyczące m.in.: rachunkowości, finansów spółek, funkcjonowania firm na rynkach finansowych i ich współpracy z instytucjami finansowymi, planowania finansowego, analizy finansowej, podatków, przepływów pieniężnych oraz sprawozdawczości.


Adresaci:

Studia adresowane są do:

- osób, które nie mają przygotowania ekonomicznego, pracujących w działach finansowo-księgowych i rachunkowych oraz firmach i instytucjach, w których niezbędny jest kontakt ze specjalistami z zakresu finansów i rachunkowości;

- osób, które chciałyby podjąć zatrudnienie w branży finansów i rachunkowości, 

- prawników, filologów,

- absolwentów kierunków ścisłych i humanistycznych oraz inżynierów,

- ekonomistów chcących uporządkować swoją wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, 

- obecnych i przyszłych księgowych, analityków finansowych, konsultantów, ekspertów i doradców biznesowych, menedżerów różnych obszarów (niekoniecznie finansowych),

- pracowników działów planowania, analiz oraz pionów finansowo-księgowych,

- osób prowadzących działalność gospodarczą, udziałowców spółek oraz pracowników biur rachunkowych.

Pobierz program kierunku