Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
164 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Finanse i prawo w doradztwie podatkowym


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy z obszaru prawa (w tym prawa karnego, opodatkowania i finansów) oraz umiejętności stosowania przepisów podatkowych osobom zajmującym się doradztwem podatkowym.


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Kierunek Finanse i prawo w doradztwie podatkowym stanowi połączenie kompetencji z dyscyplin finansów oraz prawa.

Głównym zadaniem studiów jest przekazanie:

- wiedzy z obszaru prawa celem pogłębienia lub aktualizacji wiedzy osób zajmujących się doradztwem podatkowym lub prowadzącym rozliczenia podatkowe;

- umiejętności prawidłowego stosowania przepisów podatkowych.

Program kształcenia obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i handlowego, prawa karnego i karnego skarbowego, finansów i podatków.

Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą z zakresu doradztwa podatkowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i prawa dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów ewidencji rachunkowej i podatkowej działalności podmiotów gospodarczych.

Kierunek ten umożliwia podjęcie pracy zarówno w administracji (organach podatkowych), jak i w sektorze prywatnym (w działach finansowych i księgowości, jako współpracownik adwokata lub radcy prawnego, albo w firmie doradztwa podatkowego). Po zdaniu egzaminu państwowego doradca podatkowy może wykonywać wolny zawód samodzielnie i występować przed sądami administracyjnymi jako pełnomocnik.


Adresaci:

Studia adresowane są do osób koncentrujących swe zainteresowania zawodowe na podatkach (w tym rozliczeniach podatkowych) i problematyce skarbowej: m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych pracowników działów finansowo-księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu ww. obszaru jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji.