Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej

Cena: 440 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 217 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat: psychologicznych aspektów funkcjonowania w sytuacji kryzysu sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego; zasad wczesnej interwencji psychologicznej i prawnej w przypadku ofiar kryzysów; różnic indywidualnych w zmaganiu się z konsekwencjami doświadczeń kryzysowych i traumatycznych; mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej w sytuacjach ekstremalnych (zagrożenie życia) oraz kryzysów wynikających z chronicznych konfliktów; natury i funkcji destrukcyjnych mechanizmów adaptacji (w tym emocji destrukcyjnych).

Wykształcenie praktycznych umiejętności potrzebnych do: udzielania pomocy osobom jej potrzebującym (z trudnościami życiowymi, osobistymi kryzysami); diagnozy statycznych i dynamicznych czynników ryzyka występowania zaburzeń pourazowych po doświadczeniu kryzysu lub traumy; interwencji kryzysowych.

Przygotowanie absolwentów do pracy: w zakresie profesjonalnej pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologiczne, etyczne i prawne podstawy interwencji kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych.

Realizowane w ramach kształcenia treści programowe z zakresu psychologii oraz prawa umożliwią słuchaczom przygotowanie do prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej, a także pracy w takich ośrodkach.

Absolwenci studiów nabędą uprawnienia do tworzenia i prowadzenia systemów szkoleń psychoedukacyjnych, pozwalających różnym grupom zawodowym zdobyć wiedzę, umiejętności i wsparcie niezbędne do niesienia skutecznej pomocy dla osób, grup i społeczności dotkniętych poważnymi kryzysami.


Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, prawo, bezpieczeństwo narodowe oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą pogłębić omawianą na kierunku tematykę.


Pobierz program kierunku