Coaching i psychologia biznesu

Cena: 550 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 156 opinii
9.1
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Coaching i psychologia biznesu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom innowacyjnej wiedzy dotyczącej zarządzania, marketingu, coachingu oraz szeroko rozumianego biznesu; zaprezentowanie uczestnikom poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu; dostarczenie słuchaczom umiejętności prowadzenia profesjonalnego coachingu oraz wykorzystania metod coachingowych zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku: 

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia wyposażają absolwentów w nowoczesną wiedzę psychologiczną, wiedzę z zakresu psychologii biznesu, ekonomii, coachingu, zarządzania i marketingu, stwarzającą szerokie spektrum możliwości dalszego rozwoju zawodowego i odnajdywania się na rynku pracy.

Nabytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli zaimplementować w coachingu oraz szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu m.in. w rekrutacji, szkoleniach, budowaniu strategii marketingowych, motywowaniu, zarządzaniu i przywództwie. Absolwenci studiów będą potrafili dokonać analizy: oczekiwań i zachowań konsumenta oraz uczestników rynków finansowych, procesów podejmowania decyzji, oceny ryzyka i skuteczności mechanizmów psychologicznych uruchamianych podczas odbioru reklam.

Coaching stanowi skuteczne i efektywne narzędzie dla osób szukających możliwości rozwoju i sprawnego realizowania swoich celów. 


Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, przedsiębiorców, doradców zawodowych, psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów, przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, przedstawicieli handlowych, trenerów, konsultantów, pracowników urzędów pracy, pracowników działów personalnych; osób zainteresowanych tematyką coachingu, które chcą poszerzyć i usystematyzować wiedzę oraz zdobyć nowy zawód; osób aktywnie zarządzających swoją karierą zawodową, pragnących poszerzyć zakres swoich kompetencji.

Pobierz program kierunku