Psychologia biznesu i zarządzania

Cena: 480 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 212 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia biznesu i zarządzania


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy z obszarów psychologii biznesu, psychologii ekonomicznej, psychologii społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, reklamy i marketingu oraz szeroko rozumianego biznesu; przedstawienie najnowszych trendów we współczesnej psychologii zarządzania; nabycie i ukształtowanie umiejętności z obszaru kierowania zasobami ludzkimi oraz doskonalenie kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania zmianą, tworzenia efektywnych zespołów, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia wyposażają absolwentów w nowoczesną wiedzę psychologiczną, wiedzę z zakresu psychologii biznesu, ekonomii, zarządzania i marketingu, stwarzającą szerokie spektrum możliwości dalszego rozwoju zawodowego i odnajdywania się na rynku pracy.

Nabytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli zastosować w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu m.in. w rekrutacji, szkoleniach, budowaniu strategii marketingowych, motywowaniu, zarządzaniu i przywództwie. Absolwenci studiów będą potrafili dokonać analizy: oczekiwań i zachowań konsumenta oraz uczestników rynków finansowych, procesów podejmowania decyzji, oceny ryzyka i skuteczności mechanizmów psychologicznych uruchamianych podczas odbioru reklam.

Absolwenci studiów będą potrafili efektywniej planować swój czas, podejmować właściwe decyzje oraz radzić siebie ze stresem.


Adresaci:

Studia te adresowane są przede wszystkim do kadry zarządzającej, praktyków zarządzania kapitałem ludzkim, trenerów, pracowników oświaty, działów marketingu, analityków finansowych, doradców pracujących w organizacjach oraz przedsiębiorców prowadzących własne firmy.

Pobierz program kierunku