Finanse i Bankowość


Cena:  380 zł (czesne)

 

Dziś 11% taniej 430 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
218 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Finanse i bankowość


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest zwiększenie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem, strategii inwestycyjnych, doradztwa, pośrednictwa finansowego, zasad funkcjonowania korporacji oraz zarządzania nimi. Zadaniem kierunku jest także utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawa oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego, interpretacji oraz stosowania przepisów tego prawa, działalności bankowej i finansowej (usług bankowych, zarządzania finansami i ryzykiem, controllingu, inżynierii finansowej).


Czas trwania: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia te umożliwiają pogłębienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności z zakresu bankowości i finansów. Program kształcenia obejmuje tematykę związaną z: bankowością, finansami przedsiębiorstw, rynkami finansowymi, analizą finansową, finansami osobistymi oraz ubezpieczeniami.

Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: obrotu giełdowego i pozagiełdowego, strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego, działalności bankowej i finansowej, zarządzania finansami, ryzykiem, controllingu oraz inżynierii finansowej itp. Zna i rozumie zasady funkcjonowania jednostek gospodarczych i zarządzania nimi. Potrafi także interpretować i stosować przepisy prawa bankowego i ubezpieczeniowego.

Studia te w sposób profesjonalny przygotowują słuchaczy do ich przyszłej pracy zawodowej, dostosowując się do zmian wymagań na rynku pracy w sektorze finansów.


Adresaci:

Studia adresowane są przede wszystkim do:

- pracowników banków, firm leasingowych i innych firm z branży finansowej;

- pracowników administracji publicznej oraz firm;

- pracowników działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych;

- absolwentów innych kierunków niż finanse, bankowość czy rachunkowość;

- doradców klientów oraz doradców finansowych, nieposiadających wykształcenia kierunkowego w obszarze finansów;

- konsultantów i pracowników działów PR spółek z branży finansowej, rzeczników prasowych;

- osób zainteresowanych tematyką finansów i bankowości.