Ekspert usług księgowych


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 12% taniej 410 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.8
154 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Ekspert usług księgowych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do organizacji i prowadzenia biura rachunkowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Głównym zadaniem kierunku Ekspert usług księgowych jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia biura rachunkowego w celu świadczenia usługowego prowadzenia ksiąg.

Program kształcenia jest skoncentrowany na: dostarczeniu uczestnikom najnowszej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), ksiąg rachunkowych, przygotowania sprawozdania finansowego, sprawozdań podatkowych oraz rozliczeń w ramach ZUS. Po ukończeniu studiów uczestnik kierunku posiada kompetencje i umiejętności w zakresie organizowania oraz prowadzenia własnego biura rachunkowego.

Absolwent studiów posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na poziomie eksperckim umożliwiające prowadzenie własnego biura rachunkowego, a co za tym idzie: profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie, z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej w rachunkowości.


Adresaci:

Studia adresowane są w szczególności do osób, które planują założyć biuro rachunkowe lub/i zająć się jego organizacją oraz tych, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych.