Dyrektor Finansowy


Cena:  420 zł (czesne)

 

Dziś 8% taniej 460 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
156 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Dyrektor finansowy


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest rzetelne przygotowanie absolwenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku dyrektora finansowego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kształcenia skupiony jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu zasad reprezentacji firmy w kontaktach z instytucjami finansowymi, skutecznej negocjacji z klientami i kontrahentami, efektywnym kreowaniu i realizacji polityki finansowej, podatkowej, inwestycyjnej oraz rachunkowej firmy. Ponadto, umożliwia on słuchaczom umiejętne i praktyczne połączenie wszystkich płaszczyzn, na których opiera się praca nowoczesnego dyrektora finansowego oraz efektywne i skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

Słuchacze po ukończeniu kształcenia na ww. kierunku przygotowani są do wykonywania zadań zawodowych dyrektora finansowego, w tym do:

- ponoszenia odpowiedzialności za strategię i sytuację finansową organizacji;

- nadzoru i koordynacji przygotowania budżetu finansowego;

- kontroli rzeczywistych wyników ekonomicznych firmy w odniesieniu do wyznaczonych celów;

- nadzoru dokumentacji księgowej i kontroli jej poprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami;

- oceny ryzyka finansowego podejmowanego poprzez organizację działań i inwestycji.


Adresaci:

Studia adresowane są przede wszystkim do głównych księgowych planujących dalszy rozwój zawodowy, menedżerów i kontrolerów ds. finansowych, osób odpowiedzialnych za strategię biznesową, menedżerów ds. operacyjnych i wszystkich pragnących skutecznie zarządzać finansami i planować działania podnoszące efektywność firmy; finansistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy aspirują do roli dyrektora finansowego lub zostali niedawno powołani na to stanowisko.