Prawo technologii blockchain


Cena:  600 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 640 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:8.9
208 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Prawo technologii blockchain


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy w zakresie technologii blockchain; wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów prawnych wynikających z zastosowania ww. technologii; przygotowanie absolwenta do prowadzenia spraw prawnych oraz postępowań obejmujących Blockchain; przekazanie wiedzy na temat działalności przestępczej z wykorzystaniem kryptowalut.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Blockchain jest jedną z najważniejszych technologii wpływających na prawo i biznes w ostatnich latach. Technologia ta wywiera głęboki wpływ, a w niektórych przypadkach całkowicie odmienia branżę. Stanowi nie lada wyzwanie dla prawników, a także otwiera im nowe możliwości. Blockchain rewolucjonizuje finanse, eliminując potrzebę „zaufanych” pośredników ludzkich i wykorzystując kod komputerowy w celu ułatwienia automatycznych transakcji.

Program kierunku skoncentrowany jest na przekazaniu, utrwaleniu i poszerzeniu aktualnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu technologii blockchain (technologii służącej do przechowywania oraz przesyłania informacji o transakcjach zawartych w Internecie), identyfikacji i rozwiązywania problemów prawnych obejmujących swoim zakresem technologię blockchain oraz prowadzenia spraw prawnych, oraz postępowań obejmujących blockchain. Dodatkowo słuchacz uzyska wiedzę i umiejętności do wydawania opinii na temat opodatkowania kryptowalut, a także pozna formy działalności przestępczej z ich wykorzystaniem.

Kierunek ten ma ponadto na celu zapoznanie studentów z pojawiającymi się problemami społecznymi, ekonomicznymi i prawnymi związanymi z blockchain i kryptowalutami; pomoże słuchaczom rozważyć zakres, w jakim powinniśmy pozwolić, aby regulacje i interwencje rządowe wpłynęły na rozwój i przyjęcie technologii blockchain, w tym kryptowalut, równoważąc utrzymanie norm społecznych i prawnych z potrzebą umożliwienia powstającej technologii innowacji i zakłóceń. Treści kształcenia obejmują zagadnienia dotyczące praworządności oraz jej zachowania za pomocą odpowiednich dźwigni i regulacji prawnych. Kierunek, mimo iż oparty jest na prawie, dąży to tego by realizowane w trakcie kształcenia treści miały większy zakres, tworząc tym samym studia o charakterze interdyscyplinarnym.


Adresaci:

Studia adresowane są do: prawników, prokuratorów, adwokatów, sędziów, radców prawnych, doradców podatkowych, przedsiębiorców chcącym działać na rynku nowych technologii, przedstawicieli administracji publicznej, osób zajmujących stanowiska compliance officers i wszystkich tych, którzy chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę na ten temat technologii blockchain.