Psychologia w coachingu

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 216 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia w coachingu


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest powiązanie aktualnych teorii i modeli psychologicznych z praktyką coachingu; zastosowanie psychologii we wspieraniu ludzi w rozwoju umiejętności, wprowadzaniu zmian i osiąganiu celów poprzez korzystanie ze sprawdzonych technik i narzędzi.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia z zakresu psychologii coachingu mają charakter interdyscyplinarny - łączą nauki socjologiczne z wiedzą dotyczącą biznesu, psychologii oraz przywództwa organizacyjnego.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia pozwolą studentom:

- zrozumieć czynniki psychologiczne, które wpływają na ich interakcję z innymi oraz jak poprawić własne umiejętności interakcji i interakcję w sposób, który najlepiej pasuje do każdej konkretnej sytuacji;

- zidentyfikować umiejętności i możliwości innych ludzi oraz pomagać im w osiągnięciu ich potencjału poprzez optymalizację wydajności w organizacji;

- zrozumieć czynniki wpływające na środowisko pracy ich zespołu lub jednostki oraz źródła trudności w sytuacjach zarządczych;

- zastosować różne metody i perspektywy, aby dobrze radzić sobie z różnorodnością i brać pod uwagę indywidualne osobowości członków zespołu;

- zapewnić dodatkową motywację dla zespołu poprzez wypracowanie prawdziwie otwartego i „słuchającego” podejścia;

- zrozumieć znaczenie uczciwości i uznania dla pracy nadzorczej.

Absolwenci studiów z zakresu Psychologii w coachingu zyskają większą świadomość uruchamianych procesów związanych m.in. z procesami poznawczymi, emocjami, motywacją i funkcjonowaniem organizacji.


Adresaci:

Studia są adresowane do osób, które chcą wykorzystywać coaching w swojej pracy; dyrektorów i menedżerów zespołów, którzy chcieliby rozwinąć swój styl współpracy; specjalistów HR, którzy widzą w coachingu skuteczne narzędzie rozwijania pracowników i wprowadzania zmian; doradców zawodowych, trenerów biznesu, trenerów sportu, nauczycieli, dietetyków oraz konsultantów.

Pobierz program kierunku