Psychologia w biznesie

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 170 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia w biznesie


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel:

Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, budowaniu efektywnego zespołu, rozwiązywaniu konfliktów, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, zarządzaniu zmianami, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Realizowane w ramach programu treści kształcenia pomogą zrozumieć zachowanie ludzi w kontekście biznesowym i organizacyjnym; umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu (m.in. w ramach obszaru komunikacji, strategii, sprzedaży, HR). Udoskonalone na studiach kompetencje pozwolą na skuteczne zarządzanie i motywowanie zespołów ludzkich, w tym radzenie sobie w sytuacjach trudnych związanych ze zmianami i konfliktami.

Umiejętności nabyte w trakcie realizacji kształcenia wspomogą także rozwój własny słuchaczy - pozwolą efektywniej planować czas, podejmować właściwe decyzje, radzić sobie ze stresem oraz skutecznie komunikować się w biznesie;


Adresaci:

Studia są adresowane do: kierujących własnymi małymi i średnimi firmami, menedżerów oraz specjalistów wspierających kierowanie zespołami pracowniczymi w różnych działach firm; osób, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności zastosowania osiągnięć psychologii społecznej w biznesie.

Pobierz program kierunku