Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Cena: 360 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 223 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika (w tym regulacji prawnych stosunku pracy, a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika); przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia podyplomowe z zakresu Prawa pracy obejmują problematykę dotyczącą prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków.

Program kierunku umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w działach kadr, działach personalnych i księgowości w tym regulacje prawne i przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych, które należy stosować podczas prowadzenia wszystkich spraw kadrowych; wykształcenie umiejętności stosowania przepisów prawa pracy i rozliczeń dotyczących ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania problemów organizacyjnych i prawnych, a także obsługi kadr i płac.

Absolwenci studiów:

- nabywają pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych;

- przygotowani są do pełnienia samodzielnych funkcji ww. zakresach;

- uzyskują kwalifikacje przydatne do wykonywania pracy zawodowej, wymagającej stosowania przepisów prawa pracy (zwłaszcza dotyczących zatrudniania, zwalniania, urlopów wypoczynkowych) oraz przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.


Adresaci:

Studia adresowane są do: pracowników działów kadr, księgowości, osób zarządzających zasobami pracy, pracodawców i innych osób, które w swojej pracy zawodowej stosują prawo pracy, czy też zajmują się ubezpieczeniami społecznymi i pragną wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę oraz prawników zajmujących się doradztwem w sprawach z zakresu prawa pracy.


Zatrudnienie:

Absolwenci studiów Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w biurach rachunkowych, działach kadrowo-finansowych przedsiębiorstw, firmach outsoursingowych i doradczych.

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za: zarządzanie kadrami oraz pogłębianie i aktualizację wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz zakładach budżetowych.

Pobierz program kierunku