Prawo konkurencji i ochrony konsumentów.

Cena: 490 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 176 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo konkurencji i ochrony konsumentów


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie kompleksowej wiedzy w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w prawie krajowym oraz europejskim, a także zapoznanie słuchaczy z praktycznym zastosowaniem istniejących rozwiązań prawnych w tym obszarze.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program kierunku umożliwia słuchaczom nabycie:

-  wyczerpującej i uporządkowanej wiedzy na temat prawa konkurencji oraz prawa i instytucji ochrony konsumentów w Polsce oraz w Unii Europejskiej (kształtowanej przez przepisy prawa cywilnego, administracyjnego i karnego), jak również przedstawienie w jaki sposób poszczególne rozwiązania są stosowane w praktyce;

- umiejętności istotnych dla prawidłowego wykonywania zawodu w zakresie wymaganym przez prawo konkurencji i konsumentów w tym umiejętności rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej z zakresu prawa ochrony konsumentów;

- umiejętności prawidłowego poruszania się po aktach prawnych dotyczących ochrony konkurencji, oceny zagrożeń dla prowadzonej działalności przez przedsiębiorców wynikających z ograniczeń prawnych i dotychczasowego orzecznictwa, zasad przeorganizowania polityki prowadzenia działalności gospodarczej w związku z ostatnimi zmianami ustawodawstwa i dyrektyw unijnych;

- umiejętności przygotowania dokumentów używanych w relacjach handlowych między przedsiębiorcami i konsumentami według nowo obowiązujących zasad.


Adresaci: 

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami konkurencji i ochrony konsumentów, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym; ekonomistów, prawników, sędziów, arbitrów, doradców, rzeczników patentowych, rzeczników konsumenckich, pracowników Państwowej Inspekcji Handlowej, pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pracowników Urzędu Zamówień Publicznych, pracowników urzędów regulacyjnych, pracowników przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz innych pracowników administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej); osób zarządzających przedsiębiorstwem i prowadzących własną działalność gospodarczą, członków rad nadzorczych, menadżerów, pracowników punktów obsługi klienta oraz infolinii; osób pragnących w sposób praktyczny wykorzystać uprawnienia wynikające z praw konsumentów.

Pobierz program kierunku