Prawo cywilne i gospodarcze

Cena: 380 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 194 opinii
9.0
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Prawo cywilne i gospodarcze


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest podniesienie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz kompetencji słuchaczy w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów gospodarczych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa cywilnego i gospodarczego.

Kierunek Prawo cywilne i gospodarcze ma charakter interdyscyplinarny. Słuchacze dzięki realizowanym treściom kształcenia pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności, między innymi z dziedziny ekonomii, rachunkowości, prawa podatkowego, rynku kapitałowego i szeroko pojętych pozaprawnych aspektów działalności gospodarczej, a także innych zagadnień, które pozytywnie wpłyną na wydawane orzeczenia i ich egzekwowanie.

Studia obejmują swym zakresem prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa podatkowego, prawa gospodarczego Polski i Unii Europejskiej, prawo konkurencji i ochrony konsumenta. Realizowane treści kształcenia pomagają ponadto zdobyć kompetencje biznesowe z zakresu podstaw prawa umów, windykacji należności, rachunkowości, zamówień publicznych, czy sposobów finansowania działalności gospodarczej.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa cywilnego i gospodarczego; prawników, sędziów, radców prawnych, adwokatów, aplikantów oraz praktyków zarządzających spółkami prawa handlowego (prywatnymi oraz spółkami handlowymi Skarbu Państwa); przedstawicieli kadry zarządzającej, rad nadzorczych, przedsiębiorców, ekonomistów, pracowników podmiotów gospodarczych i instytucji zajmujących się między innymi sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi i finansowymi podmiotów gospodarczych zarówno ze sfery prywatno jak i publicznoprawnej; osób pracujących w działach marketingu, zarządzania i logistyki spółek handlowych.

Pobierz program kierunku