Prawo gospodarcze i handlowe


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
191 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Prawo gospodarcze i handlowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnego obrotu gospodarczego, a także pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa handlowego i gospodarczego na podstawie określonych regulacji prawnych.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Program studiów zapewnia wszechstronne doskonalenie i kształcenie o charakterze praktyczno-teoretycznym w dziedzinach prawa handlowego i gospodarczego; obejmuje m.in. prawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, zagadnienia prawa handlowego, prawa cywilnego, umów w obrocie gospodarczym, prawa upadłościowego i naprawczego, podatków, prawa gospodarczego Unii Europejskiej, prawa karnego, ochrony konkurencji i konsumenta. Realizowane treści kształcenia pomagają ponadto zdobyć kompetencje biznesowe z zakresu podstaw prawa umów, windykacji należności, rachunkowości, zamówień publicznych, czy sposobów finansowania działalności gospodarczej (wejścia na giełdę, wzięcia kredytu, dofinansowania z Unii Europejskiej).

Studia te dają możliwość podniesienia kwalifikacji osobom posiadającym wyższe wykształcenie (nie tylko prawnicze), które pracują w sektorze gospodarczym. Ukończenie ich pozwala osobom zatrudnionym w sposób bardziej efektywny kierować przedsiębiorstwem, natomiast absolwentom nie posiadającym zatrudnienia zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.


Adresaci:

Studia adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa gospodarczego i handlowego; prawników, zwłaszcza radców prawnych, adwokatów, aplikantów oraz praktyków zarządzających spółkami prawa handlowego (prywatnymi oraz spółkami handlowymi Skarbu Państwa); przedstawicieli kadry zarządzającej, rad nadzorczych, przedsiębiorców, ekonomistów, pracowników podmiotów gospodarczych i instytucji zajmujących się między innymi sprawami gospodarczymi, kontraktowymi, nadzorczymi, organizacyjnymi i finansowymi podmiotów gospodarczych zarówno ze sfery prywatno jak i publicznoprawnej; osób pracujących w działach marketingu, zarządzania i logistyki spółek handlowych.