Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego


Cena:  360 zł (czesne)

 

Dziś 10% taniej 400 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
195 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu; rozwinięcie u słuchaczy praktycznych umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników i drużyny w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Podstawową korzyścią wynikającą z ukończenia studiów jest zdobycie konkretnych umiejętności wspierających trenera, instruktora czy też nauczyciela wychowania fizycznego w codziennej pracy. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami/uczniami.

Uczestnicy kierunku: nabędą wiedzę dotyczącą psychologii sportu i aktywności fizycznej oraz zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane do pracy w roli trenera, instruktora czy nauczyciela wychowania fizycznego; poznają podstawowe metody, techniki i narzędzia, które mogą znaleźć zostawanie w wykonywanych przez nich w ramach pracy zadaniach, czynnościach i obowiązkach.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia pomogą w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się podczas treningu i walce sportowej oraz umożliwią praktyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w obszarze organizowania optymalnych warunków, wspierania i motywowania sportowców, uczniów oraz zespołów sportowych.


Adresaci:

Studia skierowane są do aktualnych i przyszłych trenerów sportowych, instruktorów oraz nauczycieli wychowania fizycznego posiadających udokumentowane doświadczenie w pracy w obszarze kultury fizycznej oraz odpowiednie kwalifikacje stosowne do danej dyscypliny/zawodu.