Podatki i doradztwo podatkowe


Cena:  410 zł (czesne)

 

Dziś 6% taniej 440 PLN


ilość wpłat: 102 semestry
Ocena słuchaczy:9.0
151 opinii

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej


Kierunek studiów: Podatki i doradztwo podatkowe


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych; przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy bądź uzupełnienie wiedzy, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym, administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego; przygotowanie słuchaczy do egzaminu zawodowego z zakresu doradztwa podatkowego. 


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia umożliwiają zdobycie aktualnej wiedzy podatkowej związanej z profesjonalnym prowadzeniem ewidencji i rozliczeń podatkowych. Treści kształcenia obejmują m. in. zagadnienia z zakresu: materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, rachunkowości, prawa obrotu gospodarczego, prawa celnego i dewizowego, egzekucji administracyjnej, analizy podatkowej oraz przepisów dot. doradztwa podatkowego.

Program studiów zawiera całość zagadnień objętych egzaminem na doradcę podatkowego oraz znaczną część zagadnień objętych egzaminem na biegłego rewidenta. Poruszane kwestie przydatne są w szczególności osobom zajmujących się zawodowo problematyką podatkową.

Absolwentów kierunku charakteryzuje:

- wysoki poziom świadomości podatkowej niezbędnej przy prowadzeniu każdej działalności gospodarczej, a w szczególności propagowanie w tym zakresie roli doradztwa podatkowego;

- wiedza, która da się praktycznie wykorzystać w każdym zawodzie wymagającym specjalistycznej znajomości podatków;

- umiejętność skutecznego pomagania przedsiębiorcom, instytucjom i podatnikom w podejmowaniu decyzji finansowych, które przyniosą im oszczędności, uchronią od kłopotów prawnych i pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój ich działalności. 


Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego oraz tych, którzy pragną usystematyzować lub poszerzyć posiadaną już wiedzę dotyczącą podatków.