Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego

Cena: 460 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10
Liczba semestrów: 2

Pamiętaj, że istnieje możliwość wyboru płatności semestralnej bądź jednorazowej

Rekrutacja otwarta

Ocena słuchaczy: 219 opinii
8.9
< powrót do oferty

Kierunek studiów: Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego


Rodzaj studiów: studia podyplomowe


Forma studiów: e-learning (online)


Cel: 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej oraz teoretycznej dotyczącej zasad pracy ze sportowcami różnych kategorii, poziomów i dyscyplin sportowych oraz osobami uprawiającymi aktywność fizyczną w oparciu o wizję sportu pozytywnego.


Czas trwania studiów: 2 semestry


Opis kierunku:

Studia Psychologia sportu - w nurcie sportu pozytywnego dają możliwość poznania narzędzi psychologicznych, które wpływają na poprawę funkcjonowania w sporcie oraz poza nim. Narzędzia te z powodzeniem można wykorzystać w różnych dziedzinach życia m.in. w szkole, pracy, klubie sportowym czy klubie fitness.

Sportowcy i drużyny trenowane zgodnie z ustaleniami pozytywnej psychologii sportu osiągają wyższy poziom, wykazują większą odporność, optymizm i dobre samopoczucie emocjonalne. Rezultatem jest lepsza wydajność i możliwość znacznie lepszego radzenia sobie w obliczu niepowodzeń. Nie tylko potrafią poradzić sobie z porażką w sporcie, ale także potrafią zastosować te same strategie radzenia sobie w codziennym życiu.

Treści programowe realizowane w trakcie kształcenia stworzone są w oparciu o ideę sportu pozytywnego, w myśl której sport stanowi spójny system (jest źródłem radości, dobrego samopoczucia, sposobu na rozwój, realizacji potencjału, budowania relacji z innymi) jest ciągły w czasie (jest procesem na całe życie), ma ciągłość w pełnionych rolach sportowych (od amatora poprzez zawodowca wreszcie do osoby zaangażowanej na różne sposoby w rozwój sportu) oraz dostarcza pozytywnych emocji (m.in. satysfakcji).


Adresaci:

Studia adresowane są do psychologów, instruktorów, menedżerów oraz trenerów sportu, zawodników różnych dyscyplin sportowych, rodziców zawodników, działaczy sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego, pracowników szkół o profilu sportowym (SMS) oraz trenerów personalnych; wszystkich osób chcących pracować z osobami uprawiającymi sport lub podejmującymi aktywność fizyczną.

Pobierz program kierunku 

  Kupując ten kierunek możesz skorzystać z promocji - 50% na kolejne studia podyplomowe z tej samej kategorii. Zdobądź więcej kwalifikacji i zwiększ swoje szanse na rynku pracy. Nie czekaj - promocja ograniczona czasowo.